Sevan Maria

Հանգստյան տուն «Մարիա», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Sevan Noy Land

Հանգստյան տուն «Նոյ Լենդ», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Sevan-Gladzor

Հանգստյան տուն «Գլաձոր», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 4անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person