Alpian Violet

1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 26.000 դրամ:  
per person

Alva hotel and cottages

Հանգստյան տուն «Ալվա», ք. Ծաղկաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Aghveran-Crystal Resort

          նյակի տեսակ Անձերի քանակ Արժեքը SINGLE 1 17000 Standard DBL 2 28000
per person

Arzni 1

Առողջարան «Արզնի 1 Առողջարան», գ. Արզնի 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Arzni Aroxjaran

Առողջարան «Արզնի Առողջարան», գ. Արզնի 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Arzni Policlinic

 Առողջարան «Արզնի Պոլիկլինիկա Առողջարան», գ. Արզնի 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Arthurs Aghveran Resort

3գիշեր / 4օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 81.000 դրամ: Փաթեթի
per person

Goris Yeghevnut

Հանգստյան տուն «Եղևնուտ», ք. Գորիս 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Dilijan 3D cott

Հյուրատուն «3D », ք. Դիլիջան 1գիշեր / 2օր – 4-5անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Dilijan Aroxjaran

Dilijan Aroxjaran
per person