Jermuk World Health Resort

Ջերմուկ աշխարհ առողջարան
per person

Jermuk Verona

Հյուրանոց «Վերոնա», ք. Ջերմուկ 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է
per person

Syunik hotel

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ԱՐԺԵՔԸ Մեկտեղանի/ Single 10.000 դր. Երկտեղանի (2 անձ)/ Double 16.000 դր. Երեքտեղանի
per person

Stepanavan Nectar

Հանգստյան տուն «Նեկտար», ք. Ստեփանավան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Stepanavan-Lori-Berd

Հանգստյան տուն «Լոռի-Բերդ», ք. Ստեփանավան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Sevan Maria

Հանգստյան տուն «Մարիա», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Sevan Noy Land

Հանգստյան տուն «Նոյ Լենդ», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Sevan-Gladzor

Հանգստյան տուն «Գլաձոր», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 4անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Vanadzor Tezh Ler

Հանգստյան տուն «Թեժ լեռ», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Vanadzor Lori

Հանգստյան տուն «Լոռի», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person