Дилиджан 3D cott

Հյուրատուն «3D », ք. Դիլիջան 1գիշեր / 2օր – 4-5անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Дилиджан Арохджаран

Дилиджан Арохджаран
per person

Дилиджан-Агарцин

Հյուրանոց «Հաղարծին», ք. Դիլիջան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է
per person

Дилиджан-Айк

Հանգստյան տուն «Հայք», ք. Դիլիջան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Дилиджан Мимино

Հանգստյան տուն «Միմինո», ք. Դիլիջան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person