Альпийская Фиалка

1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 26.000 դրամ:  
per person

Агверан-Кристал Резорт

          նյակի տեսակ Անձերի քանակ Արժեքը SINGLE 1 17000 Standard DBL 2 28000
per person

Артурс Агверан Резорт

3գիշեր / 4օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է ` 81.000 դրամ: Փաթեթի
per person

Карин резорт Агверан

Հանգստյան տուն «Կարին ռեզորթ», գ. Աղվերան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Парк Резорт Агверан

Հանգստյան տուն «Պարկ ռեզորթ», գ. Աղվերան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person