Севан Мариа

Հանգստյան տուն «Մարիա», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Севан Ной Ленд

Հանգստյան տուն «Նոյ Լենդ», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Севан-Гладзор

Հանգստյան տուն «Գլաձոր», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 4անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person