Ванадзор Теж Лер

Հանգստյան տուն «Թեժ լեռ», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Ванадзор Лори

Հանգստյան տուն «Լոռի», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person