Джермук Ашхар Курорт

Ջերմուկ աշխարհ առողջարան
per person

Джермук Верона

Հյուրանոց «Վերոնա», ք. Ջերմուկ 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն է
per person

Сюник отель

ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ ԱՐԺԵՔԸ Մեկտեղանի/ Single 10.000 դր. Երկտեղանի (2 անձ)/ Double 16.000 դր. Երեքտեղանի
per person

Степанаван Нектар

Հանգստյան տուն «Նեկտար», ք. Ստեփանավան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Степанаван-Лори-Берд

Հանգստյան տուն «Լոռի-Բերդ», ք. Ստեփանավան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Севан Мариа

Հանգստյան տուն «Մարիա», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Севан Ной Ленд

Հանգստյան տուն «Նոյ Լենդ», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Севан-Гладзор

Հանգստյան տուն «Գլաձոր», ք. Սևան 1գիշեր / 2օր – 4անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person

Ванадзор Теж Лер

Հանգստյան տուն «Թեժ լեռ», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր
per person

Ванадзор Лори

Հանգստյան տուն «Լոռի», ք. Վանաձոր 1գիշեր / 2օր – 2անձ Փաթեթի ընդհանուր արժեքն
per person